Bijwerkingen concept

Wilt u een bijwerking over een geneesmiddel melden?

Voor het snel onderkennen van bijwerkingen blijven meldingen van groot belang. U levert hierbij een bijdrage aan de veiligheid van geneesmiddelen. Voor een goede en snelle afwikkeling van een vermoede bijwerking van een Apotex of Aurobindo geneesmiddel vragen wij u om contact met ons op te nemen met afdeling pharmacovigilance 035 – 542 99 33 of via medinfoBNL@aurobindo.com.

Ook kunt u vermoede bijwerkingen melden bij het Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden via www.lareb.nl.

Indien u een vraag heeft of een terugkoppeling wilt geven over één van onze geneesmiddelen/ producten dan nodigen wij u uit op deze link te klikken.

  Zou u zo vriendelijk willen zijn om onderstaande velden zo volledig mogelijk in te vullen? De verplichte velden zijn gemarkeerd met een (*). Kunt u geen antwoord geven op een vraag, laat dan het vakje leeg of vul in "niet van toepassing" bij een verplicht veld. Onderaan het formulier wordt de mogelijkheid geboden foto's of documenten toe te voegen. Vriendelijk bedankt voor het invullen.

  A. Gegevens apotheek/huisarts(praktijk)

  Naam apotheek/huisarts(praktijk)*
  Aanhef*
  Naam
  Plaats
  Telefoonnummer
  E-mailadres*

  B. Persoonsgegevens van de patiënt

  Naam*
  Geslacht*
  Geboortedatum/ leeftijd*
  Gewicht
  Lengte

  C. Het geneesmiddel en de bijwerking

  1a. Productnaam*

  1b. Sterkte*

  1c. RVG nummer (zie achterkant verpakking)

  1d. Charge nummer (wordt vermeld op verpakking bij vervaldatum)

  2. Dosering van het geneesmiddel*

  3. Beschrijving van de bijwerking*

  4. Waarvoor is of wordt het geneesmiddel gebruikt?*

  5. Wanneer is het geneesmiddel gestart?*

  6. Wanneer is de bijwerking begonnen?*

  7. Indien het geneesmiddel is gestopt, stopdatum:

  8. Heeft de bijwerking tot één van de volgende ernstige situaties geleid?*

  9. Is de bijwerking van het geneesmiddel na het stoppen, verminderd?:*

  10a. Is het geneesmiddel dat de bijwerking(en) veroorzaakte in een eerdere periode gebruikt?*

  10b. Wanneer?

  11. Zo ja, trad toen dezelfde bijwerking op?

  12a. Is er een zelfde bijwerking opgetreden bij gebruik van een ander geneesmiddel?*

  12b. Zo ja, welk geneesmiddel?

  13. Is er een zelfde bijwerking opgetreden zonder gebruik van geneesmiddelen?*

  14. Kunnen andere factoren van invloed zijn geweest op de bijwerking? (bv voeding/sociale verandering)

  15a. Is de patient behandeld voor de bijwerkingen?*

  15b. Zo ja, waarmee?

  16a. Als het geneesmiddel gestopt is, is het daarna weer gestart?

  16b. Zo ja, kwamen de klachten weer terug?

  17. Denkt u dat er een verband is tussen het gebruik van het geneesmiddel en de bijwerking?*

  D. Overige informatie

  18. Andere geneesmiddelen in gebruik? Welke, sterkte, dosering, sinds wanneer?

  19. Andere relevante historie, bijv. ziekte, allergie, zwangerschap*

  E. Afsluitende informatie


  20. Vindt u het goed dat wij contact met u opnemen naar aanleiding van uw melding?*

  Bestand toevoegen
  (max. 2MB, geldige bestandsformaten: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .txt, .xls, .csv)

  * Ik geef Aurobindo Pharma B.V. toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden die zijn beschreven in de privacyverklaring welke ook te vinden is onderaan de webpagina.

   Zou u zo vriendelijk willen zijn om onderstaande velden zo volledig mogelijk in te vullen? De verplichte velden zijn gemarkeerd met een (*). Kunt u geen antwoord geven op een vraag, laat dan het vakje leeg of vul in "niet van toepassing" bij een verplicht veld. Onderaan het formulier wordt de mogelijkheid geboden foto's of documenten toe te voegen. Vriendelijk bedankt voor het invullen.

   A. Persoonsgegevens

   Aanhef*
   Naam*
   Telefoonnummer
   E-mailadres*
   Geboortedatum/leeftijd*
   Lichaamsgewicht
   Lichaamslengte

   B. Het geneesmiddel en de bijwerking

   1a. Productnaam*

   1b. Sterkte*

   1c. RVG nummer (zie achterkant verpakking)

   1d. Charge nummer (wordt vermeld op verpakking bij vervaldatum)

   2. Dosering van het geneesmiddel:*

   3. Beschrijving van de bijwerking:*

   4. Waarom het geneesmiddel is of wordt gebruikt:*

   5. Wanneer is het geneesmiddel gestart?*

   6. Wanneer is de bijwerking begonnen?*

   7a. Bent u gestopt met het geneesmiddel?*

   7b. Zo ja, wanneer bent u gestopt?

   8. Heeft de bijwerking tot één van de volgende ernstige situaties geleid?*

   9a. Is de bijwerking na stoppen/ verminderen van het geneesmiddel:*

   9b. Indien antwoord op vraag 7a NEE:
   Is de dosering van het geneesmiddel verlaagd?

   10a. Indien antwoord op vraag 9b JA:
   Is de bijwerking na aanpassing van de dosering van het geneesmiddel

   10b. Indien antwoord op vraag 9b NEE:
   Is de bijwerking in de loop van de tijd

   11a. Is het geneesmiddel dat de bijwerking(en) veroorzaakte een eerdere periode gebruikt?*

   11b. Wanneer?

   12. Zo ja, trad toen dezelfde bijwerking op?

   13a. Heeft u een zelfde reactie gehad bij gebruik van een ander geneesmiddel?

   13b. Zo ja, welk geneesmiddel?

   14. Heeft u een zelfde reactie gehad zonder gebruik van geneesmiddelen?*

   15. Kunnen andere factoren van invloed zijn geweest? (bv voeding/sociale verandering)*

   16. Bent u behandeld voor de klachten?*

   17. Waarmee bent u behandeld?

   C. Overige medische informatie

   18. Andere geneesmiddelen in gebruik? Welke, sterkte, dosering, sinds wanneer?

   19. Andere relevante historie, bijv. ziekte, allergie, zwangerschap*

   D. Afsluitende informatie

   20. Vindt u het goed dat wij contact met u opnemen naar aanleiding van uw melding?*

   Bestand toevoegen
   (max. 2MB, geldige bestandsformaten: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .txt, .xls, .csv)

   * Ik geef Aurobindo Pharma B.V. toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden die zijn beschreven in de privacyverklaring welke ook te vinden is onderaan de webpagina.