Ondersteuning

Als klant kunt u wekelijks per mail informatie ontvangen over ons assortiment en de beschikbaarheid van onze producten. Als u zich wilt aanmelden voor deze gratis service, dan kunt u een mail sturen aan onze Customer Service Afdeling.

Belangrijke informatie over gecombineerde hormoon-bevattende anticonceptiemiddelen (de combinatie-pil) en het risico op bloedstolsels (trombose).

Gecombineerde hormoon-bevattende anticonceptiemiddelen, zoals Drospirenon/Ethinylestradiol, Desogestrel en Desogestrel/Ethinylestradiol geven een licht verhoogde kans op een bloedstolsel (trombose).

In het najaar van 2013 zijn er door de EMA maatregelen genomen om de kennis over risicofactoren voor het optreden van trombose verder te vergroten en kenmerken of klachten (symptomen) snel te herkennen. Zo kan een patiënte op tijd en op de juiste wijze behandeld worden.

De patiënteninformatiekaart geeft de belangrijkste informatie weer over het risico op trombose bij het gebruik van gecombineerde hormonale anticonceptiemiddelen.

Meer informatie over gecombineerde hormonale anticonceptiemiddelen en de kans op trombose vindt u op de website van het CBG.

Dit materiaal bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik van tenofovirdisoproxilfumaraat (TDF) bij kinderen en adoloscenten in de leeftijd van 2 tot jonger dan 18 jaar.

Link naar risicominimalisatie materiaal Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil: Download (Download beschikbaar in afwachting van goedkeuring van CBG)

Belangrijke risico-informatie: risico op hartklepregurgitatie/-insufficiëntie bij gebruik van systemische en geïnhaleerde fluorochinolonen.

Hieronder vindt u de brief met belangrijke risico-informatie:

https://www.cbg-meb.nl/documenten/brieven/2020/11/02/dhpc-fluorochinolonen

Helaas hebben wij vastgesteld dat op de blister van Levonorgestrel/
Ethinylestradiol Aurobindo 150/30 microgram, 3x 21 tabletten een fout staat.
Per abuis staat, onder de juiste “generieke” naam Levonorgestrel/
Ethinylestradiol Aurobindo 150/30 microgram, in kleine letters op de blister “desogestrel” genoemd.

Hierbij bevestigen wij dat de tabletten geen “desogestrel” als werkzaam bestanddeel bevatten, maar “levonorgestrel” net zoals vermeld op het doosje en in de “generieke” naam op de blister zelf.

Isotretinoïne mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Voor de start van de behandeling moet daarom duidelijk zijn dat de gebruiker niet zwanger is. Tijdens de behandeling moet zwangerschap voorkomen worden.

Download het risico minimalisatie materiaal betreffende isotretinoïne – voorschrijvers

Download het risico minimalisatie materiaal betreffende isotretinoïne – apothekers

Download de DHPC

Link naar risicominimalisatie-materiaal Mycofenolaat: Download

Voorkom zwangerschappen tijdens de behandeling met mycofenolaat-bevattende geneesmiddelen. Mycofenolaat is sterk teratogeen en verhoogt het risico op spontane abortus en congenitale misvormingen bij blootstelling tijdens de zwangerschap.

Dit risicominimalisatie materiaal bevat informatie over belangrijke nieuwe contra-indicaties, aangescherpte waarschuwingen en maatregelen om blootstelling aan valproaat tijdens zwangerschap te vermijden door een zwangerschapspreventieprogramma.

 

Link naar risicominimalisatie materiaal Natriumvalporaat: Download

Neotigason mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Voor de start van de behandeling moet daarom duidelijk zijn dat de gebruiker niet zwanger is. Tijdens de behandeling moet zwangerschap voorkomen worden.

Download het risico minimalisatie materiaal betreffende acitretine – voorschrijvers

Download het risico minimalisatie materiaal betreffende acitretine – apothekers

Download de DHPC

Na beoordeling door het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) van het mogelijke verband tussen Pioglitazon en een verhoogde risico op blaaskanker, heeft het agentschap aangegeven dat, hoewel er een kleine toegenomen kans op blaaskanker is met Pioglitazon, het product beschikbaar moet blijven als behandelingsoptie voor een beperkte populatie type 2 diabetici, maar dan alleen als bepaalde andere behandelingen (Metformine) niet geschikt of effectief blijken.

Voor het beperken van dit risico op blaaskanker werden er verschillende aanbevelingen gedaan voor een zorgvuldige selectie van patiënten en voor voortdurend monitoren van de werkzaamheid bij individuele patiënten.

De EMA heeft verzocht te zorgen voor educatief materiaal voor alle artsen en zorgverleners, van wie verwacht kan worden dat ze Pioglitazon in Europa voorschrijven of gebruiken. Deze handleiding voor het voorschrijven verstrekt informatie over de juiste selectie van patiënten, gebaseerd op de evaluatie door de EMA, de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) en de bijsluiter.

Zorgverleners dienen bekend te zijn met de gewijzigde SmPC die gevoegd is bij deze handleiding om aldus zich volledig bewust te zijn van mogelijke risico’s en om er zeker van te zijn dat de optimale balans tussen baten en risico voor iedere patiënt wordt bereikt.

Hieronder vindt u risico minimalisatie materiaal voor Quetiapine. Dit materiaal bevat aanbevelingen om belangrijke risico’s van dit geneesmiddel te beperken of te voorkomen. Belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Quetiapine verhoogt het risico op extrapiramidale symptomen, slaperigheid, gewichtstoename, lipidenveranderingen, hyperglykemie en diabetes mellitus en metabole risicofactoren.
  • Off label gebruik wordt ontmoedigd.
  • Er zijn verschillende doseerschema’s voor elke indicatie. De patiënt dient hierover duidelijk geïnformeerd te worden.

 

Link naar risicominimalisatie-materiaal Quetiapine: Download

Link naar risicominimalisatie-materiaal Tenofovirdisoproxil: Download

HIV-positieve patiënten hebben een verhoogd risico op een nierfunctiestoornis, waarvoor bepaling van de nierfunctie bij aanvang en later nodig is. Voor die volwassen patiënten met op tenofovirdisoproxilfumaraat (TDF)-gebaseerde regimes worden specifieke aanbevelingen vermeld.

Hieronder vindt u risico minimalisatie materiaal voor voriconazol (een antimycoticum). Dit materiaal bevat aanbevelingen om belangrijke risico’s van dit geneesmiddel te beperken of te voorkomen. Het gebruik van voriconazol verhoogt het risico op fototoxische reacties en plaveiselcelcarcinoom van de huid (SCC). Ook is voriconazol geassocieerd met verhoogde LFT (leverfunctietest)-waarden en klinische tekenen van leverschade.

Overige downloads

Brief uitleg verpakkingswijzigingen

Octrooi Pregabaline