Bijwerkingen melden

Wilt u een bijwerking over een geneesmiddel melden?

Voor het snel onderkennen van bijwerkingen blijven meldingen van groot belang. U levert hierbij een bijdrage aan de veiligheid van geneesmiddelen. Voor een goede en snelle afwikkeling van een vermoede bijwerking van een Apotex of Aurobindo geneesmiddel vragen wij u om contact met ons op te nemen met afdeling pharmacovigilance 035 – 542 99 33 of via medinfoBNL@aurobindo.com.

Ook kunt u vermoede bijwerkingen melden bij het Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden via www.lareb.nl.

Indien u een vraag heeft of een terugkoppeling wilt geven over één van onze geneesmiddelen/ producten dan nodigen wij u uit op deze link te klikken.