Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Aurobindo is een verantwoordelijke en professionele werkgever en leverancier van kwaliteitsgeneesmiddelen.  Corporate Social Responsibility (CSR) is een belangrijke pijler voor Aurobindo. Wij hebben ons tot doel gesteld om één van de meest duurzame organisaties in de farmaceutische industrie te worden. Onze doelen laten onze toewijding aan duurzaamheid zien en geven richting aan de aandachtgebieden in de komende periode.  Voor het behalen van de doelstellingen zijn zes duurzaamheidspijlers opgesteld om zo de prestaties op duurzaamheidsindicatoren te kunnen evalueren. Voor het complete CSR rapport klik hier.

Er zijn diverse programma’s en initiatieven ontwikkeld en geïmplementeerd gericht op educatie, gezondheid, milieubescherming en hygiëne. In 2020 won Aurobindo CSR award voor haar inspanningen op het gebied van gezondheid en voeding in India uitgereikt via Asia HRD Congress.

Antimicrobiële resistentie (AMR)

AMR vormt wereldwijd een kritieke bedreiging voor de gezondheid van mens, dier en milieu en heeft al aan meer dan 1,27 miljoen mensen het leven gekost. Er is veel aandacht voor antimicrobiële resistentie (AMR), ook binnen de farmaceutische industrie.

Aurobindo erkent AMR als een serieus wereldwijde bedreiging dat grondig en met een meerledige strategie dient te worden aangepakt. Wij hebben proactieve stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat Aurobindo vooroploopt in de strijd tegen AMR. Er zijn forse investeringen in apparatuur respectievelijk procedures en maatregelen gedaan die zijn geïmplementeerd op het gebied van afvalwatermanagement ten einde de strijd tegen antimicrobiële resistentie en de bijbehorende nadelige milieueffecten tegen te gaan. 

Sinds 2018 participeert Aurobindo in antimicrobiële resistentiebenchmark studies welke worden geleid door “Access to Medicine Foundation”. The Access to Medicine Foundation is een onafhankelijke non-profit organisatie gevestigd in Nederland en heeft als doel de toegankelijkheid van medicijnen voor lage en middeninkomens landen te verbeteren door de farmaceutische industrie te stimuleren en te begeleiden hierin een grotere rol te spelen. Deze instelling onderzoekt welke maatregelen door oa farmaceutische en biotech bedrijven zijn getroffen om AMR te beteugelen. Bovendien onderzoekt en publiceert zij in hoeverre men zich houdt aan de afspraken die hieromtrent gezamenlijk zijn gemaakt.

Uit de AMR benchmark studies is naar voren gekomen dat Aurobindo  in vergelijking met overige generieke fabrikanten de hoogste score toegekend heeft gekregen voor haar inspanningen in de aanpak van antimicrobiële resistentie (AMR). Wij zullen er alles aan blijven doen om de toename van AMR te stoppen. Voor meer informatie over de AMR benchmark studies zie het rapport. 

Medicines Patent Pool (MPP) en Pepfar programma

Eén van de initiatieven in het kader van CSR is het toegankelijk maken van effectieve kwalitatief hoogwaardige geneesmiddelen voor lage tot middeninkomenslanden. Juist in deze landen is toegang hebben tot betaalbare geneesmiddelen broodnodig aangezien onder de bevolking virussen zoals HIV veelvuldig voorkomen.

Via het Pepfar en MPP programma werkt Aurobindo samen met een originator van antiretrovirale middelen om mensen in lage en middeninkomenslanden te bereiken en medicijnen te verstrekken tegen betaalbare prijzen. Inmiddels zijn meer dan 5 miljoen mensen behandeld.

Ook de exclusieve licentieovereenkomst met COVAXX voor de ontwikkeling en verkoop van COVID-19 vaccin voor India en UNICEF is een goed voorbeeld hoe Aurobindo zorgdraagt dat geneesmiddelen toegankelijk worden gemaakt voor iedereen ter wereld.

Milieubescherming

Aurobindo hanteert in haar fabrieken hoge standaarden voor milieubescherming aan de hand van de naleving van vereiste processen, zoals die worden voorgeschreven voor het beheersen van water- en luchtvervuiling. De fabrieken zijn uitgerust met de infrastructuur om eventuele lozing van vloeibare of gasvormige vervuiling, die schadelijk kan zijn voor de omringende ecologische systemen, te neutraliseren en te voorkomen.

OESO-richtlijnen

Hier treft u meer informatie aan over de OESO-richtlijnen van Aurobindo.