honderd patiënten

Bron: NIVEL, Onbedoelde Schade in Nederlandse Ziekenhuizen. Dossieronderzoek van ziekenhuisopnames in 2004″ (de Bruijne et al., 2007), de Monitor Zorggerelateerde Schade 2008 (M. Langelaan, et al, 2010) en de Monitor Zorggerelateerde Schade 2011/2012.

Barcodering op de primaire verpakking van geneesmiddelen in ziekenhuizen; Een kosten-baten analyse, Capgemini Consulting, 7 november 2016.

 

Share it