EDQM

EDQM staat voor European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare

Het EDQM is een directoraat van de Raad van Europa en een toonaangevende mensenrechtenorganisatie voor Europa, die verantwoordelijk is voor het waarborgen van het fundamentele mensenrecht op toegang tot hoogwaardige geneesmiddelen en gezondheidszorg in Europa.

De EMA (European Medicines Agency) en de EDQM werken nauw samen om de kwaliteit van de geneesmiddelen te waarborgen en de volksgezondheid te beschermen.

Bron: EDQM

Share it