EMA

EMA staat voor: Europees Geneesmiddelenbureau

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zet zich in voor de gezondheid van mens en dier door de evaluatie van en het toezicht op geneesmiddelen in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER).

Bron: Europese Unie

Share it