GDP

GDP staat voor Good Distribution Practices en verwijst naar de richtlijnen voor de correcte distributie van medicijnen en aanverwante producten voor humaan gebruik. GDP is een systeem voor kwaliteitswaarborg, waarin eisen zijn opgenomen met betrekking tot aankoop, ontvangst, opslag en export van humane medicatie. Het doel is om een bepaald kwaliteitsniveau binnen het distributienetwerk te handhaven, zodat de productkwaliteit van farmaceutische producten gehandhaafd blijft gedurende het distributieproces. Zowel de Wereldgezondheidsorganisatie als de Europese Commissie hebben daartoe richtlijnen opgesteld.

GDP reguleert de verspreiding en bewegingen van farmaceutische producten vanaf het moment dat ze bij de producent (of een ander centraal punt) de deur verlaten, tot aan de eindgebruiker van het product, via verschillende transportmethodes en verschillende opslagcentra.

 

Share it