Generiek

Een generiek geneesmiddel is het therapeutische equivalent van een origineel farmaceutisch product, waarvan het patent is verlopen. Het bevat dezelfde actieve ingrediënten als het origineel en is in essentie gelijkwaardig en daardoor uitwisselbaar met het specialité. Een generiek geneesmiddel wordt op de markt gebracht overeenkomstig de internationale patentwetten. Generieke middelen luisteren naar de internationaal vastgestelde stofnaam (INN) of worden -minder gebruikelijk- onder eigen merknaam op de markt gebracht. Ze worden veelal toegepast in EU-landen in kosteneffectieve behandelprogramma’s. Steeds meer schrijven artsen deze effectieve alternatieven voor in plaats van de hoger geprijsde merkgeneesmiddelen.

Bron:Bogin

Download brochure (bron CBG): Antwoorden op vragen over merkloze medicijnen.

Share it