INFARMED

INFARMED staat voor Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento

Infarmed is een Portugese overheidsinstantie die verantwoording verschuldigd is aan het ministerie van volksgezondheid en die geneesmiddelen en gezondheidsproducten zoals cosmetica en medische hulpmiddelen voor humaan gebruik evalueert, autoriseert en controleert ten behoeve van bescherming van de volksgezondheid.

Share it