MHRA

MHRA staat voor Medicines and Healthcare products Regulatory Agency.

Dit agentschap reguleert medicijnen, medische hulpmiddelen en bloedbestanddelen voor transfusie in het Verenigd Koninkrijk. Zij wordt wereldwijd erkend als een autoriteit in haar vakgebied en speelt een leidende rol bij de bescherming en verbetering van de volksgezondheid en ondersteunt innovatie door middel van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.

Share it